„Ide o kompromis. Keď vám príroda dáva toľko krásy, musíte niečo dať späť aj vy. Všetci sme zodpovední za ochranu prírody.“ - Etienne Floré, zakladateľ spoločnosti Microflor

 

 

Dnes je každé vlákno našej spoločnosti naplnené touto filozofiou. To je skutočne udržateľné podnikanie. Pre Microflor to znamená trvalo udržateľné voľby pre našu spoločnosť, našich ľudí a našu planétu. Neustále pestovanie úsmevov.

Objavte naše úsilie v kocke.

Ľudia

Planéta

Zisk

Microflor project

Zistite, ako môže Microflor pomôcť vášmu podniku rásť