Spoločnosť Microflor si to uvedomovala už dávno predtým, ako sa životné prostredie stalo celosvetovým záujmom. Máme len jednu Zem, takže by sme sa o ňu mali všetci dobre starať. Od roku 2016 je táto vízia pevne zakotvená v našej stratégii udržateľnosti. A prehľad na tejto stránke je len zbežný. Ak niekde uvidíte 80 %, môžete si byť istí, že pracujeme na dosiahnutí 100 %.

Microflor Solárne panely

Tri piliere

1. Ochrana plodín

Tam, kde je to možné – a určite aj v rámci prevencie – používame biologickú ochranu plodín. Chemikálie používame len vo výnimočných prípadoch, keď ich skutočne potrebujeme.

2. Zachytávanie vody

Na pestovanie v skleníkoch opätovne využívame 80 % našich drenážnych vôd. V dôsledku toho je 100 % našej zavlažovacej vody dažďová voda, čo znamená, že nepoužívame žiadnu podzemnú vodu ani vodu z vodovodu. Opakovane tiež využívame hnojivá vo vode, čím znižujeme zaťaženie životného prostredia na polovicu. Od roku 2020 taktiež opakovane využívame v našich laboratóriách chladiacu vodu.

3.  Energia

Naším cieľom je využívať čo najmenej fosílnych zdrojov energie. Neustále hľadáme alternatívy.

  • Kogenerácia : Zavádzanie noviniek je v našich génoch. V roku 2010 sme boli prvou spoločnosťou v odvetví pestovania kvetín, ktorá začala využívať kogeneráciu (CHP). Výhody? Zníženie spotreby energie o 20 %.
  • Osvetlenie LED : Od roku 2018 postupne nahrádzame klasické osvetlenie žiarovkami SON-T osvetlením LED. Tento proces je v súčasnosti v našich laboratóriách takmer na 100 % hotový. V skleníkoch využívame hybridný systém.

  • Zelená energia : Od roku 2016 nakupujeme ekologickú elektrickú energiu a v roku 2018 sme do jedného z našich laboratórií nainštalovali solárne panely. Naším hlavným cieľom je stále čo najnižšia spotreba energie. Je tiež kritériom pre nové investície.

  • Zelená mobilita : Podporujeme používanie elektrických automobilov a bicyklov. Potrebujete si počas pracovnej doby nabiť elektrický automobil alebo bicykel? V posledných rokoch investujeme do nabíjania a plánujeme ďalšie nabíjacie stanice!

Microflor Osvetlenie LED

Rozsievajte úsmev

Microflor nie je ostrovom. Pretože dodržiavame to, čo kážeme, rozsievame úsmevy aj v našom okolí.

  • Udržiavame našu okrasnú záhradu bez akýchkoľvek chemických pesticídov.
  • V záujme zlepšenia biodiverzity sme na mieste ležiacom úhorom vysadili lúku s kvetmi a vtákmi.
  • Zelený štít a absorpčné panely chránia pred tým, aby sme svojimi aktivitami obťažovali susedov.
Microflor nabíjania

Zistite, ako môže Microflor pomôcť vášmu podniku rásť